49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|3|>>

Sika Betonloser - 30 кг, 220 кг


"Киселинен бетонов разтворител с добавки защитаващи стоманата. " Виж повече

Sikament HE-240 - контейнер


"Sikament HE-240 е суперпластификатор/ ускорител за бетони и разтвори. Подпомага бързото набиране на ранна якост без това да повлиява негативно върху крайните якости. " Виж повече

Sikament FF-N - 1 кг, 5кг, 25 кг, 250 кг, контейнер


"Високо ефективен агент за редуциране на водата и супер пластификатор за бързо втвърдяващ се, пластичен бетон . Съответства на ASTM C494 тип Н. " Виж повече

Sika ViscoCrete 20 HE - 200 кг, контейнер


"Sika ViscoCrete -20HE е суперпластификатор от трето поколение за циментни разтвори и бетони. Отговаря на изискванията на SIA 162 (1989) и БДС EN 934-2: 2002. " Виж повече


<<1|2|3|>>