49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|3|>>

Sika ViscoCrete 5370 - 1 кг, 5кг, 25 кг, 220 кг, контейнер


"Sika ViscoCrete -5370I е добавка на основата на модифицирани полистеаринови естери, без съдържание на формалдехид и хлориди, която ускорява набирането на начална якост и съдейства за продължителното запазване на обработваемостта на бетона. Sika ViscoCrete -5370I е течна добавка, разтворима във во..." Виж повече

Sika ViscoCrete 5-800 - 1 кг, 5кг, 23 кг, 180 кг, контейнер


"Sika ViscoCrete 5-800 е суперпластификатор от трето поколение за циментни разтвори и бетони. Отговаря на изискванията на SIA 162 (1989) и БДС EN 934-2: 2002. " Виж повече

Sika ViscoCrete 3075 - контейнер


"Sika ViscoCrete -3075 I е суперпластификатор от трето поколение за циментни разтвори и бетони. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2: 2002. " Виж повече

Sika Retarder - 250 кг, контейнер


"Sika Retarder е химична добавка за циментни бетони, която води до краткотрайно, респ. продължително забавяне на времесвързването на цимента. Притежава и пластифициращ ефект. Продуктът отговаря на изискванията към добавките за бетонна смес от група VZ съгласно SIA-норма 162 (1989) и prEN 93..." Виж повече


<<1|2|3|>>