49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|3|>>

Sika Rapid 1 - 1 кг, 5кг, 23 кг, 250 кг, контейнер


"SikaRapid-1 е ускорител на свързването от ново поколение, предназначен за циментен бетон и разтвор. Ускорява началния момент на свързване на бетона, без да повлиява отрицателно крайната му якост. По този начин SikaRapid-1 отговаря на изискванията към добавките за бетонна смес от група FS с..." Виж повече

Sika Antifreeze - 1% - добавка за зимно бетониране - 1 кг, 5кг, 25 кг, 250 кг, контейнер


"Безопасна, икономична добавка за производство на висококачествен бетон при умерено ниски температури. Предлага се като готов за употреба разтвор (Fluessig) или в прахообразна (Pulver) форма. ..." Виж повече

Sikapaver - 30 кг, 200 кг


"SikaPaver&reg; AE-1 e добавка подобряваща уплътняването и намаляваща ефлоресценцията в бетонови изделия със земновлажна консистенция. Тази нова технология е специално разработена за използване при полусухи/земновлажни смеси с ниско съдържание на цимент. ..." Виж повече

Plastiment - 1 кг, 5кг, 25 кг, 250 кг, контейнер


"Plastiment 2000 е нов синтетичен пластификатор за бетон, който подобрява обработваемостта и не влияе върху времесвързването. Plastiment 2000 отговаря на изискванията за добавки към бетонна смес от група на ефективност ВV по EN 934-2 и &Ouml;NORM B 3333. ..." Виж повече


<<1|2|3|>>