49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|3|4|>>

Sika TopSeal-107 Elastic, двукомпонентна хидроизолация, 30 кг


"SikaTop Seal 107 Elastic е полимерциментен състав модифициран със специални синтетични полимери, микросилиций и химически добавки. " Виж повече

Sika Lastic-152, двукомпонентна еластична хидроизолация, 33 кг


"Sikalastic&reg;-152 е двукомпонентен, усилен с фибри разтвор, с много нисък модул на еластичност, на основата на цимент, модифициран със специални алкално-устойчиви полимери, съдържащ подбрани фини агрегати и подходящи добавки за хидроизолация и защита на бетонни основи, подложени на напрежение н..." Виж повече

Sika TopSeal-107, двукомпонентна хидроизолация, 25 кг


"SikaTop Seal-107 е двукомпонентен полимер-модифициран хидроизолационен циментов разтвор, който се състои от течен полимер и суха циментова смес, съдържаща специални добавки. ..." Виж повече

Sika Monoseal-101 сив, еднокомпонентна хидроизолация, 25 кг


"Sika&reg;MonoSeal&reg;-107 е еднокомпонентен, готов за употреба строителен разтвор на база цимент за хидроизолационна защита, който предотвратява проникването на влага в бетона и замазките. ..." Виж повече


<<1|2|3|4|>>