49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikadur-Combiflex® SG-10, 25 м


"Висококачествена система за уплътнение на конструктивни, дилатационни и монтажни фуги и пукнатини. След поставяне върху фугата позволяват неравномерни и големи движения в повече от една посока, като запазват уплътнителните си качества. Системата Sikadur-Combiflex се състои от гъвкава хайпалонова ..." Виж повече