49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSeparol N - кофражно масло, 5 л, 20 л, 200 л, 800 л


"Sеparol N е съдържащо разтворител разделително средство на база минерално масло с нисък вискозитет за малък разход върху метални форми. " Виж повече

Antisol-Exc - 200 кг


"Antisol-Exc е средство за допълнителна повърхностна обработка. Отговаря на ASTM C309-81.   " Виж повече

Antisol E - 200 кг, 25 кг


"Antisol-E е група от продукти за допълнителна повърхностна обработка на бетон, с цел предотвратяването на преждевременното изпарение на водата. Отговаря на ASTM C309-81 type 1 Class A. ..." Виж повече