49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaWaterstop AR-20 - водоспираща лента, сива, 15 м


"Sika®-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече

SikaWaterstop V-24 - водоспираща лента, сива, 30 м


"Sika®-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече

SikaWaterstop V-20 - водоспираща лента, сива, 30 м


"Sika®-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече