49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|>>

SikaWaterstop O-32 - водоспираща лента, 15 м


"Sika&reg;-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече

SikaWaterstop O-25 - водоспираща лента, 15 м


"Sika&reg;-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече

SikaWaterstop O-20 - водоспираща лента, 15 м


"Sika&reg;-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече

SikaWaterstop М-35 - водоспираща лента-мин.к-во за заявка 1000м, 15 м


"Sika&reg;-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече


<<1|2|>>