49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|>>

SikaWaterstop М-25 - водоспираща лента, 15 м


"Sika&reg;-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече

SikaWaterstop DR-32 - водоспираща лента, 15 м


"Sika&reg;-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. ..." Виж повече


<<1|2|>>