49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|3|4|5|6|>>

Sika Poxitar F (AB), червен , черен - 17 кг, 35 кг


"Устойчиво двукомпонентно покритие със слабо съдържание на разтворители, на основата на комбинация от епоксид и антраценово масло, с минерални пълнители. " Виж повече

SikaCor 6630 High Solid цветова група 1, 2, 3 - 30 кг


"SikaCor&reg; 6630 high solid (Icosit 6630 high-solid) е дебелослойно, несъдържащо разтворители, втвърдяващо се чрез окисление покритие на базата на специално модифицирано комбинирано свързващо вещество от изкуствена смола, с активно действащи антикорозионни пигменти. Материалът е изпитан и одобре..." Виж повече

Sika Permacor 2707 (AB) цветова група 1 - 14 кг


"Sikagard&reg; 136 DW е двукомпонентно напълно твърдо (съгласно тест метода на &ldquo;Deutsche Bauchemie&rdquo;) цветно епоксидно покритие, одобрено като покритие върху стомана или повърхности на циментова основа за съоръжения в досег с питейна вода, както и в хранително-вкусовата промишлен..." Виж повече

SikaCor 277 RAL7032 - 10 кг


"SikaCor&reg; 277 (Icosit 277) е несъдържащо разтворител, тиксотропно 2-компонентно покритие от епоксидна смола с висока химична и механична устойчивост. " Виж повече


<<1|2|3|4|5|6|>>