49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor EpoCrem Modul (AB) - 40 кг


"Sikafloor EpoCem Module is a clear two component, solvent free waterbased epoxy resin dispersion. " Виж повече

Sikafloor-83 EpoCem (ABC) - 56 кг


"Sikafloor® -83 EpoCem® e три компонентна, епокси модифицирана, циментова смес за изравнителни замазки за под с дебелина на слоя от 7 до 100мм. " Виж повече

Sikafloor-81 EpoCem (ABC) - 23 кг


"Sikafloor®-81 EpoCem® e три компонентна, епокси модифицирана, циментова смес за саморазливни подови замазки в тънки слоеве от 1.5 до 3 мм. " Виж повече