49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSigunit L 53 AF S - 1000 кг


"Безалкален, високоефективен течен ускорител за торкрет и пръскан бетон. " Виж повече

Sigunit 49 AF - 25 кг


"Безалкален, прахообразен ускорител за торкрет и пръскан бетон. " Виж повече