49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|>>

Sika MonoTop 621 Evolution, състав за саниране, 25 кг


"Sika Monotop 621 Evolution е предварително смесен, армиран с фибри разтвор на основата на модифицирани свързващи вещества от синтетични смоли и подходящи добавки. Наличието на модифицирани смоли, синтетични фибри и агрегати с подбрана зърнометрия, подобрява адхезионните качества на разтвора. Този..." Виж повече

Sika MonoTop 622 Evolution R3, състав за саниране, 25 кг


"Sika MonoTop-622 Evolution е еднокомпонентен разтвор с контролирано свиване от съсъхване, съдържащ синтетични полимери, микросилициев прах, синтетични микрофибри, пластифициращи добавки, ново поколение полимери, подобряващи обработваемостта и адхезията върху различни основи и подобряващи з..." Виж повече

Sika MonoTop Dynamic R4, състав за саниране, 25 кг


"Sika MonoTop Dynamic е готова смес, полимер-модифициран ремонтен разтвор, с висока тиксотропия и балансирано свиване от съсъхване, използван за дебелослойно възстановяване в дебелини от 1 до 3 cm. Той съдържа модифициран със синтетични полимери цимент, микросилициев прах, подбрани агрегати и синт..." Виж повече

Sika MonoTop-620, състав за саниране, 25 кг


"Sika&reg;MonoTop&reg;-620 е цимент полимерна, еднокомпонентна повърхностна шпакловка, с добавка на активен силициев диоксид. " Виж повече


<<1|2|>>