49

Продукти на месеца
Evo-Stik Flashband


<<1|2|3|>>

SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL - Високоеластично лепило за плочки, 25 кг, 5 кг


"&nbsp; &lt;p style=&quot;\&amp;quot;margin-left:&quot; 40px;\&quot;=&quot;&quot;&gt;Средно-еластично лепило за места, които не изискват поставяне на високоеластично лепило, например, за подове без фуги с отопление, гипсо-влакнести плочки. Трайно, термоустойчиво, издържа на деформации, в..." Виж повече


<<1|2|3|>>