49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika Igolflex-201, двукомпонентна битумна хидроизолация, 32 кг

Sika Igolflex-201 е двукомпонентно, несъдържащо разтворители, армирано с фибри покритие, на базата на полимер-модифицирана битумна емулсия. Единият компонент съдържа течната полимер-модифицирана битумна емулсия, армирана с фибри. Вторият компонент съдържа ускорител на втвърдяването.