49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika Blackseal-301, UV устойчив битумен материал, 5 кг

Sika BlackSeal®-301 е армиран с фибри битумен състав
за хидроизолация и ремонт (не съдържа азбест), съдържа
разтворители, може да се полага с продукта маламашка.