49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika MonoTop Dynamic R4, състав за саниране, 25 кг

Sika MonoTop Dynamic е готова смес, полимер-модифициран ремонтен разтвор, с висока тиксотропия и балансирано свиване от съсъхване, използван за дебелослойно възстановяване в дебелини от 1 до 3 cm. Той съдържа модифициран със синтетични полимери цимент, микросилициев прах, подбрани агрегати и синтетични фибри.
Sika MonoTop Dynamic може да се смесва със Sika Modulo Blitz за ускоряване на свързването и втвърдяването.