49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika MonoTop 622 Evolution R3, състав за саниране, 25 кг

Sika MonoTop-622 Evolution е еднокомпонентен разтвор с контролирано свиване от съсъхване, съдържащ синтетични полимери, микросилициев прах, синтетични микрофибри, пластифициращи добавки, ново поколение полимери, подобряващи обработваемостта и адхезията върху различни
основи и подобряващи защитата на металната армировка.