49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika MonoTop 621 Evolution, състав за саниране, 25 кг

Sika Monotop 621 Evolution е предварително смесен, армиран с фибри разтвор на основата на модифицирани свързващи вещества от синтетични смоли и подходящи добавки. Наличието на модифицирани смоли, синтетични фибри и агрегати с подбрана зърнометрия, подобрява адхезионните качества на разтвора. Този състав дава
добра адхезия върху разнородни основи, дори при наличие на остатъци от боя с различен химичен състав. Sika Monotop 621 Evolution се предлага в бял и сив цвят.