49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaGrout 312А, състав за анкериране и замонолитване, 28 кг

SikaGrout® 312 е еднокомпонентен, готов за смесване, саморазливен и хомогенен разтвор за замонолитване, на циментова основа, не съдържащ железни съединения.
SikaGrout® 312 има стабилизирано разширение, като постига високи якости след кратко време на втвърдяване. Не се наблюдава отделяне на вода по повърхността, отговаря на UNI 8998/89 стандарти Консистенцията на разтвора (пластична, течна или саморазливна) може да се
променя чрез вариране на количеството на направната вода в съответствие с препоръките за употреба.