49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikadur-32, 5 кг

Двукомпонентно модифицирано свързващо вещество на основата на епоксидна смола, не съдържа разтворители.
Тип LP: продължително време на обработване.