49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikadur-41, 10 кг

Тиксотропно 2-компонентно лепило на основата на епоксидна смола, не съдържащо разтворители.