49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikadur-42 HE, 24 кг

Нисковискозно 3-компонентно лепило на основата на епоксидна смола, не съдържащо разтворители.