49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikadur-30 (AB) - 6 кг, 40 кг

Sikadur®-30 е несъдържащо разтворители, двукомпонентно, тиксотропно, продукта конструктивно лепило, на базата
на комбинация от епоксидни смоли и специален пълнител
за употреба при нормална температура между +8°C и +35°C.