49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikadur 300 (AB) - 30 кг, 5 кг

Sikadur®-300 е двукомпонентна, импрегнираща смола, на базата на епоксидна смола.