49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandVORANSTRICH FUR WIE GUMMI UND MARMOR + GRANIT SILICON - Праймер (чистител) за осигуряване на адхезия, 100 мл

Образуващo филм и запълващo порите покритие. Подобрява залепването на силиконови изолиращи материали по ръбовете на фугите върху попиващи основи. Предпазва от разместване поради влага. Предотвратява оцветявания по краищата на естествени камъни, например мрамор и гранит.