49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaWaterstop V-24 - водоспираща лента, сива, 30 м

Sika®-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на
пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба.