49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaWaterstop М-35 - водоспираща лента-мин.к-во за заявка 1000м, 15 м

Sika®-Waterbars са еластични водоспиращи ленти на базата на
пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба.