49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaSwell S-2 - водонабъбващо полиуретаново лепило, 600 мл

Еднокомпонентен полиуретанов уплътнител, който набъбва при контакт с вода.