49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika Permacor 2707 (AB) цветова група 1 - 14 кг

Sikagard® 136 DW е двукомпонентно напълно твърдо (съгласно тест метода на “Deutsche Bauchemie”) цветно епоксидно покритие, одобрено като покритие върху стомана или повърхности на циментова основа за съоръжения в досег с
питейна вода, както и в хранително-вкусовата промишленост.