49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika Poxitar F (AB), червен , черен - 17 кг, 35 кг

Устойчиво двукомпонентно покритие със слабо съдържание на разтворители, на основата на комбинация от епоксид и антраценово масло, с минерални пълнители.