49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-400N+ - RAL1001, RAL7032, 6 кг

Високо еластично, с ниско съдържание на разтворители, UV устойчиво, цветно, втвърдяващо на влага, еднокомпонентно, на основата на полиуретанова смола запечатващо покритие. Може да се нанася с помощта на мече или безвъздушно пръскане.