49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-410 - прозрачна запечатка, 10 л

Еластично, съдържащо разтворители, UV устойчиво, втвърдяващо на влага, еднокомпонентно, на основата на полиуретанова смола запечатващо покритие.