49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-81 EpoCem (ABC) - 23 кг

Sikafloor®-81 EpoCem® e три компонентна, епокси модифицирана, циментова смес за саморазливни подови замазки в тънки слоеве от 1.5 до 3 мм.