49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-83 EpoCem (ABC) - 56 кг

Sikafloor® -83 EpoCem® e три компонентна, епокси модифицирана, циментова смес за изравнителни замазки за под с дебелина на слоя от 7 до 100мм.