49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-20 PurCem N (ABC) - 31 кг

Sikafloor®-20N PurCem® е 3-компонентна, вододисперсна, високоякостна замазка с високо съдържание на смола, заглаждаща се с мистрия, модифицирана с цветен
полиуретан, съдържаща цимент и агрегати, подходяща за подове, подложени на тежки механични натоварвания, абразия и химическо въздействие. Тя има релефна повърхност, чрез добавка на агрегати, осигуряващи от средно до високо съпротивление на хлъзгане на повърхността. Обикновено се полага в дебелина от 6 до 9 mm.