49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-21 PurCem N (ABC) - 20 кг

Sikafloor®-21N PurCem® е 3-компонентна, вододисперсна, саморазливна замазка, модифицирана с цветен полиуретан, съдържаща цимент и агрегати; подходяща за подове, подложени на средни до тежки натоварвания. Има естетична, гладка, лесна за почистване повърхност, осигуряваща средно съпротивление на хлъзгане. Обикновено се полага в дебелина от 4.5 до 6 mm.