49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikafloor-29 PurCem N (ABC) - 22 кг

Sikafloor®-29N PurCem® е 3-компонентен, вододисперсен разтвор, модифициран с цветен полиуретан, съдържащ цимент и агрегати, подходящ за направа на детайли и
изравнителни замазки по вертикални повърхности.
Тя има релефна повърхност, чрез добавка на агрегати, осигуряващи висока устойчивост на абразия, химическа атака и механични повреди. Обикновено се полага с дебелина от 3 до 9 mm.