49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandFEUERFESTMORTEL - Огнеупорна шпакловъчна маса, 2 кг

Feuerfestmortelе специален хоросан. Устойчив на температури до 1300 С.Устойчив на температурни амплитуди. Втвърдява се
бързо. След 24 часа е устойчив на високи температури.