49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaАnchorfix-3+ - химически анкер, 250 мл

Висококачествено, 2-компонентно, тиксотропно, анкериращо лепило, на база епоксидна смола, несъдържащо разтворители.