49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaplan WP 1100-20 HL (14.6) RO 2.20x20, 44 м²

Sikaplan WP 1100-20HL е еднородна листова хидроизолационна мембрана със сигнален слой на базата на поливинилхлорид (PVC-P).