49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSikaLastic 445 RAL 7032 - UV устойчив слой, 18 кг

Sikalastic-445 е еднокомпонентен, съдържащ разтворители, високоеластичен, хидроизолационен полиуретан за покрития, който втвърдява от влагата.