49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika AnchorFix-1 химически анкер

Двукомпонентно анкериращо лепило, несъдържащо стирол и разтворители, на метакрилатна база