49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika ViscoCrete 20 HE - 200 кг, контейнер

Sika ViscoCrete -20HE е суперпластификатор от трето поколение за циментни разтвори и бетони. Отговаря на изискванията на SIA 162 (1989) и БДС EN 934-2: 2002.