49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSigunit 49 AF - 25 кг

Безалкален, прахообразен ускорител за торкрет и пръскан бетон.