49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSigunit L 53 AF S - 1000 кг

Безалкален, високоефективен течен ускорител за торкрет и пръскан бетон.