49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandAntisol E - 200 кг, 25 кг

Antisol-E е група от продукти за допълнителна повърхностна обработка на бетон, с цел предотвратяването на преждевременното изпарение на водата. Отговаря на ASTM C309-81 type 1 Class A.