49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandAntisol-Exc - 200 кг

Antisol-Exc е средство за допълнителна повърхностна обработка. Отговаря на ASTM C309-81.