49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSeparol N - кофражно масло, 5 л, 20 л, 200 л, 800 л

Sеparol N е съдържащо разтворител разделително средство на база минерално масло с нисък вискозитет за малък разход върху метални форми.