49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika Cim Waterproofer - добавка за водоплътност, 0.5 л

SikaCim Waterproofer е бял, несъдържащ хлориди, готов за употреба разтвор. Това е продукт, комбинация от пластификатор и стеарат, намаляващ времето за набиране на якост и повишаващ повърхностното напрежение в капилярите на циментната замазка, а оттам и водоплътността.